Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:30

θα πραγματοποιηθούν από το σύλλογό μας, στο Μύλο Ματσόπουλου,

στα πλαίσια του προγράμματος ΤΡΙΑΚΤΗΡ,

οι τελικές εξετάσεις επιπέδων.

Όσοι μαθητές και μαθήτριες προαχθούν,

θα ενταχθούν σε νέο επίπεδο- τάξη κατάρτισης.

Επιπλέον θα τους χορηγηθεί δίπλωμα και ειδική σήμανση.

Για τον ΑΠΣ Τρίκαλα

Νίκος Τσιακάρας