ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
«Παλεύουμε για τα παιδιά μας»

Ο σύλλογός μας ΑΠΣ Τρίκαλα: Ελληνορωμαϊκή πάλη, εκπονεί το πρόγραμμα καλών πρακτικών «Παλεύουμε για τα παιδιά μας».

Στο πλαίσιο των πολύπλευρων δράσεων που απαρτίζουν το πρόγραμμα καλών πρακτικών «Παλεύουμε για τα παιδιά μας», ο ΑΠΣ Τρίκαλα: Ελληνορωμαϊκή πάλη θα προσπαθεί να συνεισφέρει τόσο στην αθλητική όσο και στην κοινωνική ζωή των παιδιών. Θα συνεχίζει να διοργανώνει και να συμμετέχει σε δράσεις, οι οποίες έχουν σαν στόχο την αναζήτηση της ομορφιάς του αθλητισμού μέσω της συμμετοχής καθώς και την αυτονόητη διασύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.