Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης «ΠΑΛΕΥΩ»

Το ευρύ κοινωνικό πρόγραμμα «Παλεύω» έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη ενημέρωσης και συμμετοχής, σε πράξεις και ενέργειες που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα.

Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση του προγράμματος «Παλεύω!»

Κατά τη συστηματική διερεύνηση του δείκτη «η κοινωνική διείσδυση της πάλης και του αθλητισμού» αναδείχθηκαν ζητήματα, όπως: η αποσύνδεση του αθλητισμού από τον πολιτισμό, αλλά και απομάκρυνση από σύγχρονα κοινωνικά και άλλα ζητήματα.
Διαπιστώθηκε η ανάγκη κοινωνικής διείσδυσης της πάλης και του αθλητισμού.
Ο κατάλληλος συντονισμός και παρεμβάσεις σε κοινωνικά ζητήματα θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε πολλά από τα παραπάνω προβλήματα.
Οφείλουμε να υιοθετήσουμε πρακτικές και μεθόδους για να συνδέσουμε την πάλη και τον αθλητισμό με τον πολιτισμό το περιβάλλον και την υγεία, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, αφού έτσι και αλλιώς αποτελούν κοινούς στόχους της ιδέας του αθλητισμού.
Για το σκοπό αυτό υπάρχει η ανάγκη συμφωνίας των μελών της αθλητικής κοινότητας σε ένα ευρύ κοινωνικό πρόγραμμα.
Αυτό το κοινωνικό πρόγραμμα αντλεί την ισχύ και την αποτελεσματικότητά του από την αποδοχή και την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών της αθλητικής κοινότητας και αποτυπώνεται τελικά σε ένα σύνολο δράσεων με τη μορφή ενός ευρέως κοινωνικού προγράμματος του Κέντρου Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & του ΑΠΣ Τρίκαλα.

Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου κοινωνικού προγράμματος αναμένεται να επηρεάσει παράγοντες, όπως: σχέσεις μεταξύ μελών της αθλητικής κοινότητας και μη μελών της, σχέσεις μεταξύ προπονητών, σχέσεις μεταξύ προπονητών- αθλητών, σχέσεις μεταξύ του Κέντρου Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & του ΑΠΣ Τρίκαλα- συλλόγων, επαναπροσδιορισμό του προφίλ του αθλητισμού- εξωστρέφεια, ενισχυτικές, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις.
Κριτήρια Επιτυχίας του προγράμματος «Παλεύω»
Η παράλληλη οργάνωση δράσεων σε ευρεία κλίμακα από την παλαιστική κοινότητα σε προσδιορισμένες ημερομηνίες, με θέματα:
  • για το περιβάλλον
  • για την υγεία
  • για τον πολιτισμό
Μέσα του προγράμματος «Παλεύω»
Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος θα συμμετέχουν και θα αξιοποιηθούν το έμψυχο δυναμικό της αθλητικής κοινότητας, δηλαδή των προπονητών, αθλητών και των παραγόντων τοπικά οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση εθελοντικών δράσεων.
Για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος απαιτείται:
  • η συνεργασία των υπευθύνων ανά περιφέρεια
  • η ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών
  • ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ενδιαφέροντα, θα προκύπτουν θέματα δράσεων για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την υγεία.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός εξαρτάται από τη δράση όπως και οι οικονομικοί πόροι. Παράδειγμα για την τράπεζα αίματος χρειάζεται μόνο η εθελοντική προσφορά των αθλητών, προπονητών και φίλων του αθλήματος, για τις δενδροφυτεύσεις θα χρειαστεί να υπάρχει συνεργασία με θεσμικούς φορείς, κτλ.
Σκοπός του κοινωνικού προγράμματος «Παλεύω»
Βασικός σκοπός του κοινωνικού προγράμματος «Παλεύω» είναι η κοινωνική διείσδυση της πάλης και τον αθλητισμού, με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την υγεία, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Παλεύω» στρατηγικός στόχος είναι η διοργάνωση γενικών ημερίδων που αφορούν τις τοπικές ανάγκες, π.χ. τη διατροφή, τράπεζες αίματος, δενδροφυτεύσεις, η αναβίωση της πάλης σε αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. Ημερίδες, διάφορα θεατρικά, κτλ,) τα οποία και θα εκπονούνται από τους τοπικούς συλλόγους το Ινστιτούτο Έρευνας Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα σε κάποια ειδική εβδομάδα.
Οι τρείς βασικοί πυλώνες του κοινωνικού προγράμματος «Παλεύω»
Πιο αναλυτικά, το κοινωνικό πρόγραμμα «Παλεύω» αποτελείται από τρία υποπρογράμματα:
  • «Παλεύω για το περιβάλλον»
  • «Παλεύω για τον πολιτισμό»
  • «Παλεύω για την υγεία»

1. Υποπρόγραμμα « Παλεύω για το περιβάλλον»

Με βασικό κοινό τους μαθητές- αθλητές της αθλητικής κοινότητας και τους γονείς τους και δευτερογενώς το ευρύ κοινό, το υποπρόγραμμα «Παλεύω για το περιβάλλον» φιλοδοξεί να προάγει και να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού, στην αγάπη προς τη φύση, το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής.
Με το υποπρόγραμμα «Παλεύω για το περιβάλλον» θα μάθουμε, θα γνωρίσουμε, θα προλάβουμε και πάνω απ’ όλα θα συνειδητοποιήσουμε ότι το περιβάλλον είναι πάνω απ’ όλα δική μας ευθύνη!
Κάθε χρόνο το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & ο ΑΠΣ Τρίκαλα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους θα περιλαμβάνει στο ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης «Παλεύω».
Η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου ορίζεται ως επίσημη εβδομάδα για το περιβάλλον από το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα και την εφαρμογή του υποπρογράμματος «Παλεύω για το περιβάλλον» σε ευρεία κλίμακα.
Το υποπρόγραμμα « Παλεύω για το περιβάλλον» εφαρμόζεται με βιωματικές παρεμβάσεις και συμμετοχές σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτών, καθαρισμούς οχθών ποταμών ή λιμνών και κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με το περιβάλλον και που τοπικά εκτιμάται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από τοπικούς φορείς που θα εκφράζουν αντίστοιχο ενδιαφέρον συμμετοχής προς το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα .
Λεπτομέρειες υλοποίησης, όπως ημερομηνίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, είδος παρέμβασης από κάθε φορέα, κτλ θα ακολουθούν κάθε φορά από το φορέα (το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα ). Στο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλους τοπικούς φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Σχολεία, κτλ
Το υποπρόγραμμα «Παλεύω για το περιβάλλον», θα πλαισιώνεται από διάφορες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, όπως τοξοβολία, ιππασία, κτλ.

2. Υποπρόγραμμα «Παλεύω για τον πολιτισμό»

Με βασικό κοινό τους μαθητές- αθλητές της αθλητικής κοινότητας και τους γονείς τους και δευτερογενώς το ευρύ κοινό, το υποπρόγραμμα «Παλεύω για τον πολιτισμό» φιλοδοξεί να προάγει και να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού, στην αγάπη προς τον πολιτισμό, στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη γνώση προς τα νεαρά κυρίως άτομα.
Με το υποπρόγραμμα «Παλεύω για τον πολιτισμό» θα μάθουμε, θα γνωρίσουμε και πάνω απ’ όλα
θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο πολιτισμός είναι στενά συνδεδεμένος με τον αθλητισμό και ότι η γνώση του και διάδοσή του, είναι πάνω απ’ όλα δική μας ευθύνη!
Κάθε χρόνο το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & ο ΑΠΣ Τρίκαλα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους θα περιλαμβάνουν στο ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης «Παλεύω».
Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ορίζεται ως επίσημη εβδομάδα για τον πολιτισμό από το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα και την εφαρμογή του υποπρογράμματος «Παλεύω για τον πολιτισμό» σε ευρεία κλίμακα.
Το υποπρόγραμμα « Παλεύω για τον πολιτισμό» εφαρμόζεται με βιωματικές παρεμβάσεις και συμμετοχές σε σεμινάρια, ημερίδες, φόρουμ, θεατρικά, κτλ σχετικά με τον πολιτισμό, αλλά και
κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τον πολιτισμό και που τοπικά εκτιμάται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από τοπικούς συλλόγους που θα εκφράζουν αντίστοιχο ενδιαφέρον συμμετοχής προς το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα . Λεπτομέρειες υλοποίησης, όπως ημερομηνίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, είδος παρέμβασης από κάθε σύλλογο, κτλ θα ακολουθούν κάθε φορά από το φορέα (Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & ΑΠΣ Τρίκαλα ).
Στο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλους τοπικούς φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Σχολεία, κτλ
Το υποπρόγραμμα «Παλεύω για την υγεία», μπορεί να πλαισιώνεται από διάφορες άλλες δραστηριότητες.

3.Υποπρόγραμμα «Παλεύω για την υγεία»

Με βασικό κοινό τους μαθητές- αθλητές της αθλητικής κοινότητας και τους γονείς τους και δευτερογενώς το ευρύ κοινό, το υποπρόγραμμα «Παλεύω για την υγεία» φιλοδοξεί να προάγει και να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού, την αγάπη προς τους συνανθρώπους, την κοινωνική συνεισφορά και την ποιότητα ζωής.
Με το υποπρόγραμμα «Παλεύω για την υγεία» θα μάθουμε, θα γνωρίσουμε, θα προλάβουμε και πάνω απ’ όλα θα συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόληψη και η παροχή πρώτων βοηθειών είναι πάνω
απ’ όλα δική μας ευθύνη!
Κάθε χρόνο το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & ο ΑΠΣ Τρίκαλα και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους θα περιλαμβάνουν στο ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους το ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης «Παλεύω».
Η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου ορίζεται ως επίσημη εβδομάδα για την υγεία από την το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα και την εφαρμογή του υποπρογράμματος «Παλεύω για την υγεία» σε ευρεία κλίμακα.
Το υποπρόγραμμα « Παλεύω για την υγεία» εφαρμόζεται με βιωματικές παρεμβάσεις και συμμετοχές σε σεμινάρια σχετικά με την υγεία (πρώτες βοήθειες, διατροφή, ντόπιγκ, κτλ) αιμοδοσίες, τράπεζες αίματος, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με την υγεία και που τοπικά εκτιμάται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από τοπικούς συλλόγους που θα εκφράζουν αντίστοιχο ενδιαφέρον συμμετοχής προς το Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & τον ΑΠΣ Τρίκαλα.
Λεπτομέρειες υλοποίησης, όπως ημερομηνίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, είδος παρέμβασης από κάθε σύλλογο, κτλ θα ακολουθούν κάθε φορά από το φορέα (Κέντρο Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα & ΑΠΣ Τρίκαλα ). Στο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλους τοπικούς φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Σχολεία, κτλ
Το υποπρόγραμμα «Παλεύω για την υγεία», μπορεί να πλαισιώνεται από διάφορες άλλες δραστηριότητες.
Παρατήρηση: το πρόγραμμα «ΠΑΛΕΥΩ» (με τα τρία υποπρογράμματα) θα υλοποιείται υπό τη διεύθυνση του Κέντρου Έκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα και του ΑΠΣ Τρίκαλα, και θα υποστηρίζονται από το Δήμο Τρικκαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, την Ομάδα Εθελοντών του ΑΠΣ Τρίκαλα και την Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Τρικκαίων, οι οποίοι θα σχεδιάζουν την περαιτέρω προώθηση και υποστήριξή τους (ΜΜΕ, έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό, κτλ).