ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
"ΔΥΝΑΜΑΙ"

Σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογός μας έχει δημιουργήσει ομάδα εθελοντών με την επωνυμία ΔΥΝΑΜΑΙ.
Στόχος της θα είναι τόσο η υποστήριξη και υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος του συλλόγου μας «Πάλης Ξεκίνημα» όσο και σε πρακτικές που αναπτύσσονται από Φορείς ανά τον κόσμο σχετικά με τη δραστηριοποίηση των Εθελοντών.
Όσοι από εσάς επιθυμείται να γίνεται μέλη αυτής της ομάδας απευθυνθείτε στη γραμματεία του συλλόγου ή κατεβάστε την αίτηση πατώντας το κουμπάκι Περισσότερα και αποστείλτε την με email.