Πρόγραμμα επιπέδων «ΤΡΙΑΚΤΗΡ»

Ο επαναπροσδιορισμός του ελληνικού συστήματος αγώνων, αφενός θεωρείται αναγκαίος για τις ηλικίες πάνω των 14 ετών και αφετέρου για τις ηλικίες 5- 12 ετών με την εφαρμογή ειδικών κανόνων.

Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση του προγράμματος «ΤΡΙΑΚΤΗΡ»
Σχετικές έρευνες των τελευταίων δέκα ετών μας έδειξαν πως η πάλη στην Ελλάδα και όχι μόνο, ασκείται με έναν «άναρχο» διδακτικά τρόπο, με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται μεγάλες αγωνιστικές διαφορές, διαφοροποιήσεις στην ορολογία, διαφοροποιήσεις και τραγικά σφάλματα στην εκπαίδευση μικρών παιδιών, κυρίως σε ότι αφορά την εκμάθηση τεχνικών.
Η αναγκαιότητα δημιουργίας προγράμματος επιπέδων κατάρτισης στην πάλη θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε να υπάρξει ενιαίος εθνικός σχεδιασμός στη μέση παιδική ηλικία.
Το πρόγραμμα επιπέδων κατάρτισης «Τριακτήρ» στοχεύει στην ενιαία διδασκαλία του αθλήματος και στον ενιαίο διδακτικό προσανατολισμό σε όλη την Ελλάδα.
Υπάρχει αλληλεπίδραση με το Εθνικό Σύστημα Αγώνων και κυρίως στις μικρές ηλικίες.

Σκοπός του προγράμματος «ΤΡΙΑΚΤΗΡ»

Ο εθνικός προσδιορισμός του επιπέδου κατάρτισης των μαθητών-αθλητών και η «ΣΧΟΛΗ ΠΑΛΗΣ» στην Ελλάδα.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος «ΤΡΙΑΚΤΗΡ»

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τη δημιουργία προγράμματος τριών επιπέδων κατάρτισης, το καθένα αποτελείται από δύο υποκατηγορίες- τάξεις.
Πιο αναλυτικά, κάθε επίπεδο- τάξη θα έχει, ιδιαίτερη σήμανση και ονομασία.

Αναλυτικότερα:

Το πρόγραμμα επιπέδων «ΤΡΙΑΚΤΗΡ» αποτελείται από:

 • τρία επίπεδα κατάρτισης, με δύο υποκατηγορίες- τάξεις το καθένα, τα οποία είναι ικανά να προσδιορίζουν το επίπεδο κατάρτισης των μαθητών- αθλητών
 • ονοματολογία κάθε τάξης
 • χρώμα κάθε τάξης
 • σήμανση κάθε τάξης

Επίπεδα- τάξεις, ονοματολογία, χρώμα και σημάνσεις

Εθνικός σχεδιασμός της διδακτέας ύλης

Λόγοι που επιβάλλουν τον εθνικό σχεδιασμό της διδακτέας ύλης

Ο εθνικός σχεδιασμός της διδακτέας ύλης ανά επίπεδο- τάξη, θεωρείται επιβεβλημένος βάζοντας έτσι σε μια τάξη την προοδευτική εκπαίδευση των παιδιών και συνεπώς την άμβλυνση του δύσκολου αγωνιστικού χαρακτήρα (εισροή μικρών) του αθλήματος.

Σκοπός του σχεδιασμού διδακτέας ύλης

 • Η αρχική διδασκαλία της τεχνικής και τακτικής της πάλης με συγκεκριμένη και ενιαία μορφή σε Εθνικό επίπεδο
 • Η αναθεώρηση του έντονου αγωνιστικού χαρακτήρα του αθλήματος για τις αναπτυξιακές ηλικίες

Ειδικοί στόχοι του σχεδιασμού της διδακτέας ύλης

 • Η μείωση του μ.ο. ηλικίας εισροής αθλητών στην πάλη και την αύξηση της εισροής νέων αθλητών.
 • Η ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων
 • Η εκμάθηση των κανονισμών
 • Η φυσική προετοιμασία

1ο επίπεδο
Α΄ τάξη- Αρχάριος

Θεωρητικό μέρος πιστοποίησης
 1. Ποια ήταν η αμοιβή για τον νικητή στην Ολυμπία
 2. Ποια είδη πάλης που καλλιεργούνταν στην αρχαιότητα
 3. Ποιος ανακηρυσσόταν νικητής στην κάτω πάλη στην αρχαιότητα
 4. Ποια στυλ πάλης καλλιεργούνται σήμερα
 5. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις στην πάλη.
Πρακτικό μέρος πιστοποίησης
Α. Τεχνική (στατικά)
 1. Δέσιμο του χεριού και του κορμού
 2. Δέσιμο του κορμού
 3. Δέσιμο του χεριού με τον κορμό
 4. Όρθια παλαιστική θέση
 5. Κάτω παλαιστική θέση
 6. Χαμηλή παλαιστική θέση
Β. Φυσική κατάσταση
 1. Γυμναστική γέφυρα

1ο επίπεδο
Β΄ τάξη- Δόκιμος

Θεωρητικό μέρος πιστοποίησης
 1. Τι ονόμαζαν στην πάλη «τριακτήρ»
 2. Πότε ανακηρυσσόταν νικητής στην όρθια πάλη στην αρχαιότητα
 3. Ποια στυλ πάλης καλλιεργούνται σήμερα
 4. Ποιο στυλ πάλης ονομάζεται Ελευθέρα πάλη
 5. Ποιο στυλ πάλης ονομάζεται Ελληνορωμαϊκή πάλη
 6. Φημισμένοι παλαιστές στην αρχαία Ελλάδα.
 7. Φημισμένοι παλαιστές στην σύγχρονη Ελλάδα.
Πρακτικό μέρος πιστοποίησης
Α. Τεχνική (στατικά)
 1. Ρίψη με δέσιμο του χεριού
 2. Κατάρριψη με ώθηση
 3. Μετάθεση απλή
 4. Μετάθεση με διαπέραση
 5. Ανατροπή με κύλισμα
 6. Αλλαγές στατικά
 7. Αλλαγές με κίνηση
Β. Φυσική κατάσταση
Κυβίστηση
Παλαιστική γέφυρα
Γυμναστική γέφυρα

2ο επίπεδο
Γ΄ τάξη- Μαθητής

Θεωρητικό μέρος πιστοποίησης
 1. Τι σήμαινε «Ακονιτί»
 2. Για ποιά αθλήματα ίσχυε ο κανόνας «Ακονιτί»
 3. Γιατί οι Ηλείοι αναγνώριζαν «Ακονιτί νίκη» μόνο στους παλαιστές
 4. Ποια η χρησιμότητα της παλαιστικής γέφυρας
 5. Τι ονομάζουμε τεχνική ενέργεια- λαβή
 6. Γιατί επιβάλλεται η προθέρμανση
 7. Ποιες οι βασικές κατηγορίες τεχνικών ενεργειών από την όρθια παλαιστική θέση
 8. Ποιες οι βασικές κατηγορίες τεχνικών ενεργειών από την κάτω παλαιστική θέση
Πρακτικό μέρος πιστοποίησης
Α. Τεχνική (στατικά και με κίνηση)
 1. Ρίψη με δέσιμο του χεριού
 2. Ρίψη δια μέσου της ράχης με δέσιμο του χεριού και του κεφαλιού
 3. Ρίψη δια μέσου της ράχης με δέσιμο του χεριού με το κεφάλι
 4. Ρίψη δια μέσου της ράχης με δέσιμο του χεριού και του κορμού
 5. Κατάρριψη με ώθηση
 6. Μετάθεση απλή
 7. Μετάθεση με διαπέραση
 8. Μετάθεση απλή με δέσιμο του κεφαλιού από πάνω και του χεριού
 9. Μετάθεση με διαπέραση με δέσιμο του κεφαλιού από πάνω και του χεριού
 10. Ανατροπή με κύλισμα
 11. Ανατροπή με δέσιμο των χεριών από πλάγια
 12. Αλλαγές στατικά
 13. Αλλαγές με κίνηση
Β. Φυσική κατάσταση
 1. Σχοινί
 2. Γυμναστική γέφυρα
 3. Παλαιστική γέφυρα

2ο επίπεδο
Δ΄ τάξη- Μαθητής

Θεωρητικό μέρος πιστοποίησης
 1. Γιατί η παλαιστική γέφυρα αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας τεχνική θέση στην πάλη
 2. Τι ονομάζουμε Ρίψη
 3. Τι ονομάζουμε Κατάρριψη
 4. Τι ονομάζουμε Μετάθεση
 5. Τι ονομάζουμε Ανατροπή
 6. Ποια είναι τα σημεία στήριξης στην παλαιστική γέφυρα.
 7. Πως κερδίζεται ένας αγώνας πάλης
 8. Νικητής, στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, σε κάθε αγώνισμα αναδεικνυόταν
 9. Ποιες είναι οι Ολυμπιακές κατηγορίες βάρους στην πάλη.
Πρακτικό μέρος πιστοποίησης
Α. Τεχνική- τακτική
Β. Φυσική κατάσταση

3ο επίπεδο
Ε΄ τάξη- Βοηθός

Θεωρητικό μέρος πιστοποίησης
 1. Ποιες είναι οι συχνότερα τραυματιζόμενες περιοχές στους αθλητές πάλης
 2. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες κακώσεων στους παλαιστές
 3. Πως μπορεί να τραυματιστεί η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
 4. Πως είναι δυνατό να τραυματιστεί το γόνατο
 5. Σε ποιες αρχές στηρίζεται η μέθοδος πρόληψης των αθλητικών κακώσεων
 6. Ποιες πρακτικές οδηγίες πρέπει να δίνονται στους παλαιστές, με σκοπό την πρόληψη των κακώσεων
 7. Ποιες είναι οι φάσεις μιας τεχνικής ενέργειας
 8. Από ποια μέρη αποτελείται η παλαίστρα
 9. Ποιες είναι οι διαστάσεις της παλαίστρας
 10. Πότε ιδρύθηκε η Ελληνική ομοσπονδία πάλης
 11. Η πάλη ανήκει στην κατηγορία αθλημάτων
Πρακτικό μέρος πιστοποίησης
Α. Τεχνική- τακτική
Β. Φυσική κατάσταση

3ο επίπεδο
Στ΄ τάξη- Επάρκεια

Θεωρητικό μέρος πιστοποίησης
 1. Τι ονομάζουμε ρίψη
 2. Τι ονομάζουμε κατάρριψη
 3. Τι ονομάζουμε μετάθεση
 4. Τι ονομάζουμε ανατροπή
 5. Με πόσους βαθμούς βαθμολογούνται οι ρίψεις
 6. Με πόσους βαθμούς βαθμολογούνται οι καταρρίψεις
 7. Με πόσους βαθμούς βαθμολογούνται οι μεταθέσεις
 8. Με πόσους βαθμούς βαθμολογούνται οι ανατροπές
 9. Ποιες είναι οι πιο συχνές μέθοδοι που συνδυάζουν οι παλαιστές για να χάσουν βάρος.
 10. Ποια στοιχεία προσδίδουν στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες τον καθορισμένο τους προσανατολισμό και τους εντάσσουν σε πλαίσια με οργανωτική και προγραμματική δομή
Πρακτικό μέρος πιστοποίησης
Α. Τεχνική- τακτική
Β. Φυσική κατάσταση

2.Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης

Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης
Η συμμετοχή και η διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης επιβάλλεται γιατί αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων της διδακτέας ύλης αλλά και στη χαρά της επιτυχίας, την γνωριμία με το άθλημα και την κοινωνική διάχυση.
Σκοπός του πακέτου εργασίας
 • Ο προσδιορισμός του επιπέδου κατάρτισης
 • Η διαδικασία της συμμετοχής σε εξετάσεις
 • Το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες
Ειδικοί στόχοι του πακέτου εργασίας
 • Η επίτευξη των στόχων της διδακτέας ύλης
 • Η παρουσίαση των διδασκόμενων και σε επιδείξεις αγώνων
 • Η γνωριμία με το άθλημα και κοινωνική διάχυση
 • Η εισροή νέων παιδιών
 • Η χαρά της επιτυχίας
Αναλυτικότερα:
Πρωτόκολλο οργάνωσης εξετάσεων πιστοποίησης επιπέδου
 1. Οι εξετάσεις προσδιορισμού του επιπέδου, θα πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο.
 2. Κάθε σύλλογος προσδιορίζει την ημερομηνία των εξετάσεων
 3. Σε κάθε περιφέρεια οι προπονητές Α΄ κατηγορίας αποτελούν την επιτροπή των εξεταστών για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου (Β΄κατηγορίας …….)
 4. Εθνική λίστα εξεταστών Α΄ κατηγορίας:
 5. Η επιτροπή των εξεταστών αποτελείται από δυο άτομα
 6. Κάθε σύλλογος προσκαλεί δυο εξεταστές, από τη λίστα της περιφέρειάς του, για να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις
 7. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κληθεί ένας εκ των δυο εξεταστών από άλλη περιφέρεια
 8. Η επιτροπή των εξεταστών φοράει ………….
 9. Όλοι οι εξεταστές τις λίστας (Α΄ κατηγορίας) φέρουν μαζί τους ειδική ταυτότητα πιστοποίησης
 10. Οι εξετάσεις διεξάγονται ανά ζευγάρι-α αθλητών
 11. Οι εξεταζόμενοι φορούν αντίστοιχα μπλε και κόκκινο μαγιό
 12. Οι εξεταζόμενοι στην αρχή και στο τέλος της εξέτασης χαιρετιούνται μεταξύ τους (ανά ζευγάρι) με χειραψία
 13. Οι εξεταζόμενοι στην αρχή και στο τέλος της εξέτασης χαιρετούν την εξεταστική επιτροπή ……………..
 14. Η εξέταση περιλαμβάνει δυο μέρη: τη θεωρία και την πράξη
 15. Οι εξεταστές πραγματοποιούν:
 • Για την Α΄ τάξη
Θεωρία: μέχρι τέσσερις (04) ερωτήσεις. Πράξη: μέχρι πέντε (05) ερωτήσεις
 • Για τη Β΄ τάξη
Θεωρία: μέχρι πέντε (05) ερωτήσεις. Πράξη: μέχρι έξι (06) ερωτήσεις
 • Για τη Γ΄ τάξη
Θεωρία: μέχρι έξι (06) ερωτήσεις. Πράξη: μέχρι επτά (07) ερωτήσεις
 • Για τη Δ΄ τάξη:
Θεωρία: μέχρι επτά (07) ερωτήσεις. Πράξη: μέχρι οκτώ (08) ερωτήσεις
 • Για την Ε΄ τάξη:
Θεωρία: μέχρι οκτώ (08) ερωτήσεις. Πράξη: μέχρι εννέα (09) ερωτήσεις
 • Για τη ΣΤ΄ τάξη:
Θεωρία: μέχρι εννέα (09) ερωτήσεις. Πράξη: μέχρι δέκα (10) ερωτήσεις
 • Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται άμεσα
 • Στο τέλος της εξέτασης χορηγούνται τα αντίστοιχα σήματα
 • Το σήμα προσδιορισμού της τάξης ράβεται στο αριστερό πόδι του μαγιό
 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου πραγματοποιούνται σε όλες τις ηλικίες (αρχικά σε παιδιά μέχρι Γ΄ γυμνασίου)
 • Όσοι αθλητές- μαθητές περάσουν και την 2η τάξη, δηλ. το 1ο επίπεδο κατάρτισης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες junior 1 και πάνω
 • Όσοι αθλητές- μαθητές περάσουν και την 6η τάξη, δηλ. το 3ο επίπεδο κατάρτισης, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις σχολές προπονητών (έχοντας και τα άλλα κριτήρια που θέτει η ΕΟΦΠ)